Menu
Buttony
Rada RodzicówSKŁAD RADY SZKOŁY NA LATA 2017/2020

- Przewodniczący: Gracjan Kuryłowicz

- Z-ca Przewodniczącego: Aleksandra Miszkiewicz

- Sekretarz: Małgorzata Budzyńska

- Członkowie: Dorota Wensker, Małgorzata Kaczmar, Andrzej BułaPrezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

. Przewodniczący: Krzysztof Kwiatkowski
. Z-ca Przewodniczącego: Tomasz Kołodyński

. Skarbnik: Halina Kloskowska
. Księgowa: Renata Mitkowska

. Komisja Rewizyjna: Ewa Przyborowicz, Katarzyna Chojniak, Aleksandra Miszkiewicz


Regulamin Rady Szkoły


Sprawozdanie finansoweRelacje po spotkaniu

Dnia 24 listopada br. w naszej szkole odbyła się niecodzienna lekcja. Niecodzienna, ponieważ w rolę uczniów wcielili się rodzice z Trójek Klasowych klas: I A, II A, II C, II E, III A, III D, IV A, IV B, V B, VI A.
Lekcję matematyki poprowadziła Pani wicedyrektor Małgorzata Kuszowska. Celem spotkania było zaprezentowanie elementów OK (oceniania kształtującego), które w naszej szkole coraz szerzej jest stosowane przez nauczycieli. Rodzice, chociaż na początku lekcji czuli się nieco stremowani, już po kilku minutach pracowali aktywnie i wykonywali kolejne ćwiczenia z zastosowaniem: celów lekcji, kryteriów, oceny koleżeńskiej, współpracy w parach. Nauczycielka zastosowała metodę losowania do odpowiedzi przy pomocy patyczków, "metodę świateł" do udzielania informacji zwrotnej.


Po 45 minutach pracy nastąpiła bardzo wartościowa dyskusja z rodzicami. Wskazano na stosowanie OK na lekcjach jako nowoczesne ale ważne. Współczesna szkoła, świat wymuszają na nauczycielach poszukiwanie metod, które pomogą przygotować uczniów do życia w świecie za 10, 20 lat.

Miała się również odbyć lekcja historii. Z powodu zbyt małej liczby chętnych rodziców, termin kolejnego spotkania został przesunięty. Zapraszamy rodziców do zapisywania się i przyjęcia zaproszenia na przygotowaną lekcję historii w kolejnym semestrze.


Copyright by www.d4u.glt.pl