Menu
Buttony
70-lecie

Rozmiar: 69967 bajtów


"Niech żyje bal..."

Tylko pocz±tek refrenu znanego przeboju Maryli Rodowicz pasuje do imprezy, która miała miejsce w lokalu Malaga na Wielbarku w dniu 24 stycznia.
W ramach obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, wła¶nie w tym dniu, Rada Rodziców postanowiła uczcić Jubileusz i zorganizować Bal Charytatywny. Dlaczego charytatywny zapyta kto¶? Ponieważ obchody naszego jubileuszu uwieńczy po¶więcenie całkiem nowego sztandaru, na który zbieramy pieni±dze. W zbiórkę zaangażowani s± wszyscy sympatycy naszej szkoły: uczniowie, rodzice, nauczyciele, społeczno¶ć Wielbarka, ale i przyjaciele.

A wracaj±c do Balu, zorganizowali¶my go pod hasłem "Na 70-lecie bawimy się w stylu lat 70-tych", zarówno w strojach "dzieci kwiatów" jak i przy muzyce Abby, Smokie czy Czerwonych Gitar. Ponad 70 % go¶ci wzięła sobie do serca przygotowanie stroju i jak się okazało, nie tylko dzieci lubi± się przebierać. Tak± ilo¶ć osób w perukach, tzw. szwedach, kiczowatych sukienkach już dawno nie widziałam w jednym miejscu. DJ Tomek przygotował specjalny zestaw przebojów z lat 70 tych. Okazało się, że był to "strzał w dziesi±tkę". W czasie puszczanej muzyki nikt z go¶ci nie nudził się przy stoliku, wszyscy tańczyli. Przerwy wykorzystano na licytację podarowanych, przeróżnych przedmiotów, poczynaj±c od nalewek własnej produkcji po piłkę siatkow± z podpisami siatkarek Atom Trefl Sopot. Pod koniec zabawy, jak to przystało na prawdziwej imprezie, kosztowali¶my tort udekorowany w kolorowe kremowe kwiaty. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że chc± powtórki imprezy już za tydzień. Oczywi¶cie przedłużamy tydzień i zapraszamy za rok.

Jak przystało na imprezę charytatywn± zebrali¶my ponad 9 tysięcy złotych, zarówno ze sprzedaży biletów jak i licytacji. Cało¶ć przeznaczymy na nowy sztandar i organizację zakończenia obchodów 70-lecia naszej szkoły w dniu 12 wrze¶nia 2015r. Planujemy w tym dniu po¶więcenie sztandaru przy muzyce orkiestry wojskowej oraz Zjazd Absolwentów "Trójki". Zanim jednak przyjdzie wrze¶niowa impreza, 30 maja organizujemy Festyn "Bombowe urodziny", dla naszych aktualnych uczniów oraz zaproszonych go¶ci ze szkół nosz±cych imię lotników. O kolejnych działaniach będziemy na bież±co informować.

Pragnę w tym miejscu gor±co podziękować:
wszystkim go¶ciom, którzy bawili się znakomicie i dołożyli cegiełkę do nowego sztandaru;

Wszystkim licytuj±cym, którzy otworzyli swoje serca i portfele;
Dzieciom, które przygotowały prace na aukcję i sprzedaż

Ofiarodawcom przedmiotów do licytacji: Grażynie Nadolskiej, Iwonie Włoch, Beacie Gał, Magdalenie Łabiak, Renacie Markowskiej, Magdalenie Brzezickiej-Major, Szymonowi Żołędziewskiemu, Kamili Stańczak, Grzegorzowi KoĽbiał, Joannie Budzyńskiej, Wiesi Trojak, Alicji Chlebowicz, Izy Łasiewicz, Stasi Kowalskiej.

Niech żyje bal Niech żyje bal Niech żyje bal Niech żyje bal Niech żyje bal

Organizatorzy: Kamila Stańczak, Małgorzata Kuszowska, Beata Kacprowicz

Rok 2014/2015 jest niezwykłym okresem dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku
im. 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" ponieważ szkoła obchodzi 70-lecie istnienia.
Od pocz±tku roku szkolnego prowadzone s± intensywne prace, by godnie i uroczy¶cie przygotować cał± społeczno¶ć szkoły do tej uroczysto¶ci.

Podsumowanie obchodów odbędzie się 12.09.2015r. zjazdem absolwentów oraz po¶więceniem nowego sztandaru. W zwi±zku z tymi wydarzeniami szkoła wraz z nauczycielami oraz pani± dyrektor Beat± Kacprowicz ma na celu przypomnienie uczniom historii patrona, tradycji szkoły, a także pracy i osi±gnięć od ostatniego jubileuszu.

Organizowane s± lekcje po¶więcone lotnictwu oraz wycieczki do Izby Pamięci. Intensywnie zbieramy pieni±dze na nowy sztandar. Najbliższym wydarzeniem, bo już 24.01.2015r będzie Bal Charytatywny, na którym odbędzie się licytacja prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkoły. Zyski zostan± przekazane na zakup sztandaru. Ważnym wydarzeniem będzie również Festyn Szkolny, który odbędzie się 30.05.2015r.

Cały czas pozostajemy w tematyce lotnictwa, dlatego będziemy mogli podziwiać m.in. paralotniarzy, pokazy modeli lataj±cych, wystawę modeli samolotów, spadochroniarzy.

Już dzi¶ zapraszamy wszystkich absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych do ¶więtowania z nami oraz wzięcia udziału w obchodach 70-lecia szkoły.

1. Projekt sztandaru i foto - maj rez. Krzysztof Partyka

SZTANDAR


2. Koszt sztandaru - 6.000 zł.

3. Cały czas zbieramy na sztandar:
- 24.01. 2015 r. - Zabawa karnawałowa - charytatywna.
Koszt 100 zł od osoby. Zapisy w sekretariacie.
- 30.05 2015 r. - Festyn dla uczniów.
- 12.09 2015 r. - Zjazd Absolwentów poł±czony z po¶więceniem nowego sztandaru.

Na zjazd, można się zapisywać, poprzez dokonanie wpłaty
na konto Rady Rodziców: 09 8303 0006 0000 0017 5102 0001

z dopiskiem, imię i nazwisko, Zjazd Absolwentów.

Koszt udziału 60 zł.
- poczęstunek,
- okoliczno¶ciowe pami±tki,
- 10 zł. wpłata na nowy sztandar.

4. Przez cały rok uczniowie zbieraj± na sztandar, poprzez zakup: ciast, gofrów, galaretek. Do tej pory zebrano: 1.945 zł.
- Jest to stan na dzień 16.12. 2014 r.                                                                                                         D. Kuczewska
Historia szkoły
          Pierwszy dzwonek dla 148 uczniów naszej szkoły zabrzmiał we wrześniu 1945 roku. Utworzono dla nich pięć oddziałów. Dzieci uczyły się w dwóch budynkach i tak jest do dziś.
Od 1973 roku placówka nosi imię 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków".
W roku 1997 w wyniku ogłoszonego dla naszych dzieci konkursu na logo szkoły uzyskaliśmy zwycięski projekt. Jego autorką jest była uczennica Anna Rama i przedstawia on uśmiechnięty samolocik, który nazwaliśmy "bombek". Dziś widnieje on na wszystkich szkolnych ulotkach i dokumentach. Mamy także specjalne znaczki, które dzieci otrzymują w nagrodę za udział w różnych konkursach.
"Trójka" była i jest obecnie jedną z najmniejszych malborskich szkół - w trzynastu oddziałach (wraz z klasą zerową) uczy się 258 dzieci. Ich edukacją zajmuje się 22 nauczycieli. Pomaga im 6 pracowników administracji i obsługi.

          2 PUŁK NOCNYCH BOMBOWCÓW " Kraków" - Patronem naszej szkoły
12.X. 1973 roku Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku nadane zostało imię 2 PUŁK NOCNYCH BOMBOWCÓW "Kraków".

RYS HISTORYCZNY PATRONA
Lotnicy polscy od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej aktywnie walczyli na wszystkich frontach z faszyzmem. Bronili polskiego nieba we wrześniu 1939 r.
Wspierali działania bojowe polskiego wojska, walczyli nad Francją, Wielką Brytanią i w Afryce - wznieśli istotny wkład w rozgromienie Niemiec hitlerowskich.
W czasie tworzenia I Armii Polskiej w ZSSR został wydany rozkaz dowódcy I AP z 01.IV.19434 r. o przystąpieniu do formowania pułku nocnych bombowców bombowców miejscowości Girgoriewskoje. W skład pułku weszło 154 żołnierzy, w tym 35 pilotów i 34 nawigatorów zorganizowanych w trzy eskadry bojowe. We wrześniu 1944 r. pułk posiadał 32 samoloty bojowe PO-2.

SZLAK BOJOWY 2 Pułku Nocnych Bombowców "KRAKÓW"


W czasie 8 miesięcy udziału w walkach pułk wykonał 2121 lotów (3 ogólnej ilości lotów to działania w rejonie Warszawy).
Na znamienne rezultaty działań pułku (w okresie 38 nocy) składa się 266 zniszczonych dział i moździerzy, 2387 samochodów, 8 wagonów kolejowych, 7 reflektorów przeciwlotniczych.
Uderzenia pułku wywołały: 111 pożarów, zburzyły ok. 300 budynków, spowodowały 43 wybuchy składów paliw i amunicji oraz wyeliminowały z walki ok. 1200 żołnierzy nieprzyjaciela. Pułk nie poniósł przy tym strat w ludziach (zniszczonych zostało jedynie 5 samolotów).
Po zakończeniu działań bojowych 2 Pułk Nocnych Bombowców "Kraków" przebazowano na lotnisko do Bydgoszczy. W okresie swego powojennego rozwoju pułk przechodził zmianę swego charakteru będ±c od 1946 r. pułkiem szturmowym, potem w latach 1950-1967 pułkiem lotnictwa myśliwego.
Od 1957 r. pułk bazuje w Goleniowie. W 1967 r. przemianowany został ostatecznie na 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Kraków".
Pułk przez cały okres swej działalności należał do przodujących jednostek polskiego lotnictwa. Odznaczony został (już w 1945 r.) Krzyżem orderu Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (w 1975 r.)
Honorowe pamiątki i odznaki, jakie otrzymał pułk to między innymi: Gryf pomorski, Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla Krakowa", "Za zasługi dla Aeroklubu", "Zasłużony dla lotnictwa", Honorowa Odznaka I stopnia za zasługi dla PLL "LOT".           "Piosenka szkoły"

słowa: Stanisława Kowalska

muzyka: Dorota Grochecka

I.    W dzielnicy gwarnej od młodzieży
gdzie zieleń dominuje i gra wiatr
w ciszy Nasze miasto leży
wśród śpiewu ptaków szkoła ta.Ref.
To nasza "Trójka" - ukryta wśród kasztanów
To nasza "Trójka" - w męczącym szumie aut
To nasza "Trójka" - odkrywa nam swój urok
To nasza "Trójka" - i jej czar.II.   Jak patron kiedyś się wzniesiemy
z miasta Malborka ulecimy w świat
i chwile szkolne z sobą zabierzemy
gdzie los nieznany rzuci nas.Ref. ...

III.   To tu spędzimy naszą młodość
to tu sportowe życie wiecznie trwa
tu rozwijamy się jak pąki kwiatów
stąd ulecimy w wielki świat.

Ref. ...


60-lecie

Zobacz opis jubileuszu


Zobacz zdjęcia z jubileuszu

"Aby mierzyć drogę przyszłą
trzeba wiedzieć skąd się wyszło"
/C.K.Norwid/


          To już 60 lat! Rok 1945 był trudnym okresem kształtowania się władzy ludowej na ziemi malborskiej, która po długich latach niewoli została przywrócona do macierzy.

Po zakończeniu działań wojennych natychmiast przyst±piono do likwidacji zniszczeń i odbudowy życia gospodarczego. Równolegle powstały zal±żki życia kulturalnego oraz przygotowania do pierwszego po wojnie rozpoczęcia roku szkolnego. W połowie roku 1945 ponad 100 rodzin repatriantów zza Buga i Wieleńszczyzny osiedliło się w dzielnicy Wielbark. Wśród przybyłych znaleźli się pierwsi nauczyciele, którzy z zapałem i poświęceniem oddali się organizacji życia kulturalnego w naszej dzielnicy. Należał do nich energiczny i całkowicie oddany swej pracy pierwszy kierownik naszej szkoły kol. Piotr Ptaszek.

          Organizacja tutejszej szkoły wymagała wielu wysiłków i zachodu. W pierwszych dniach września 1945 roku rozpoczęło naukę 148 uczniów w pięciu oddziałach szkoły. Pochodzili oni ze środowiska chłopsko-robotniczego, a w szczególności ludności napływowej.

          Brakowało w tym czasie odpowiednich pomieszczeń na izby lekcyjne. Była niedostateczna ilość sprzętu i pomocy naukowych. Młodzież wraz z nauczycielami wspólnymi siłami zdobywała najniezbędniejsze pomoce i sprzęt. Dla uczniów przero¶śniętych wiekiem stworzono kursy nauki przyspieszonej tzw. komplety.

          Życie szkolne zaczęło nabierać rumieńców. Kierownictwo i grono pedagogiczne nie szczędziło wysiłku, by szkoła mogła w pełni realizować swe podstawowe funkcje: dydaktyczna, wychowawcz± i opiekuńcz±.

          W okresie od 1947 do 1948 roku około 100-osobowa grupa sierot wojennych przybyłych z tułaczki znalazła dom w Domu Dziecka Nr l i 2 i rozpoczęła naukę w naszej szkole. W większości wypadków dzieci te były pełnymi sierotami, których rodzice zginęli w czasie ostatniej wojny.

          W latach 1949/50 warunki lokalowe szkoły uległy poprawie przez otrzymanie dodatkowego budynku opuszczonego przez Komitet Szwedzki, który zajmował się charytatywna pomoca w dożywianiu wygłodzonej w wyniku wojny-dziatwy. Dzięki likwidacji o¶środka szkoła uzyskała stołówkę, kuchnię, salę gimnastyczną i dwa pomieszczenia, które przeznaczono na izby lekcyjne.
W tym okresie powstała drużyna harcerska. Opiekunem drużyny żeńskiej była kol. Maria Halicka, męskiej kol. Stefania Ptaszek. Opiekunem powstałej organizacji PCK był kl. Witold Budrewicz. Spółdzielnia Uczniowsk± kierowała kol. Wanda Klimcewicz a opiekunem biblioteki była kol. Maria Konieczna. Obowi±zki kierownika szkoły powierzono kol. Witoldowi Budrewiczowi, póĽźniej jego miejsce zajmuje kol. Antoni Nowak.

Dzieje się to na przestrzeni 1949/50 roku. Zorganizowano w tym czasie i wyposażono czynem społecznym pracownię szkoln±. W dalszym ci±gu zwiększa się liczba uczniów i na rok szkolny 1949/50 zapisanych zostało 282. Nauka prowadzona była na zmiany. W niewielkich izbach umieszczano czasem do 50 uczniów. Równolegle prowadzone były kursy uzupełniaj±ce wykształcenie w zakresie 7 klas szkoły podstawowej dla dorosłych o charakterze uproszczonym oraz kursy dla analfabetów.

          Na przełomie 1952/53 roku szkoła została zradiofonizowana i powstały kolejne organizacje szkolne - Liga Przyjaciół Żołnierzy. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Szkolna Kasa Oszczędności i Szkolne Koło Odbudowy Stolicy. Powstał chór szkolny i zespół teatralny prowadzony przez kol. Annę Konabracka-Jedlińska i kol. Wiesława Jedlińskiego.

          W okresie od 1955 do 1959 roku funkcję kierownika szkoły obj±ł młody nauczyciel, były wychowanek tej szkoły kol. Ryszard Konieczny. W drugim budynku szkolnym zrobiono ubikacje i szatnie.

          Od 1959 do 1972 roku funkcję kierownika placówki piastował kol. Eugeniusz Sołtys-Sołczak Był to czas obchodów Państwa Polskiego - jego 1000-lecia oraz uroczystości 550 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Na dzień l Maja 1960 roku dzielnica Wielbark miasta Malborka uzyskała poł±czenie komunikacji miejskiej-autobusowej. Na terenie szkoły pod kierunkiem kol. W. Budrewicza działał chór oraz kółka sportowe pod okiem kol. Lilii Michońskiej i kol. Zygmunta Milczarczyka zdobywaj±c czołowe miejsca w powiecie i II miejsce w igrzyskach okręgowych.

          W 1962 roku liczba uczniów doszła do punktu kulminacyjnego osi±gaj±c ilość 476. Kosztem mieszkania dla nauczycieli uzyskuje się dodatkowa szóst± izbę lekcyjn± w głównym budynku oraz w budynku pomocniczym jeszcze jedno pomieszczenie czasowo przeznaczone na izbę lekcyjna. Istnieje już 14 oddziałów.

          W okresie tym następuja korzystne zmiany, zarówno gospodarcze, polityczne odprężenie na arenie międzynarodowej. Ma to ogromny na system nauczania. Przeprowadzona została reforma szkolnictwa, zmiany programów, podręczników, wprowadzono obowi±zkowe nauczanie w zakresie 8 klas. Wymagało to wzmożonego wysiłku i zaangażowania nauczycieli i uczniów.

          W roku szkolnym 1964/65 odnowiono elewacje budynku. W szkole uczyło się 440 uczniów. Wzmożona została współpraca z rodzicami i z Domem Dziecka. Przy współpracy rodziców w czynie społecznym wykonano ogrodzenie drugiego budynku. W pracy dla ¶środowiska szkoła zobowi±zała się przepracować w czynie społecznym 1200 roboczo-godzin przy budowie boiska sportowego na placu Szembeka, na którym prowadzone były potem zajęcia sportowe. Została położona nowa instalacja elektryczna. Na podkreślenie i uznanie zasługuje męska drużyna harcerska, której opiekunem był kol. dh Jan Grobelny.

          W 1969 roku dzięki wydatnej pomocy władz miejskich, a szczególnie Ob. Kuleja oraz Inspektoratu Oś¶wiaty, zainstalowano w szkole centralne ogrzewanie.
Nie mał± aktywność przejawiaj± istniej±ce w tym czasie na terenie szkoły organizacje. Maj± bogate i długoletnie tradycje sięgaj±ce poczatków istnienia naszej szkoły. Do takich organizacji należ±: Zwiazek Harcerstwa Polskiego, zrzeszajacy znaczn± większość uczniów. Jego opiekunem była kol. dh Hanna Krajewska. Harcerze brali udział w akcjach społeczno-politycznych jak: wybory do Sejmu PRL i Rad Narodowych. Uczestniczyli czynnie we wszystkich uroczystościach szkolnych i państwowych. Wykorzystywali liczne prace społeczne pociagaj±ce swym przykładem pozostał± młodzież. Samorz±d Uczniowski kieruje i koryguje pracami poszczególnych organizacji, służy pomoc± w utrzymaniu porz±dku, czystości, uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych. Chór szkolny prowadzony kolejno przez kol. Wiesława Jedlińskiego, Witolda Budrewicza i Jana Grobelnego zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia. Dużymi sukcesami mógł poszczycić się SKS uzyskuj±cy dla szkoły pokaĽźn± ilość wyróżnień i dyplomów prowadzony przez kol. Hannę Krajewska i kol. Annę Zielińsk±. Liga Ochrony Przyrody otaczała opiek± zwierzęta i ptaki szczególnie zim±. Członkowie organizacji w 1968 roku zasadzili żywopłot wokół budynku szkolnego i nim się opiekowali. Członkowie kółka matematycznego prowadzonego przez kol. Stefanię Zwierz pięciokrotnie brali udział w wojewódzkiej olimpiadzie matematycznej z wynikiem pomyś¶lnym. Na przełomie roku szkolnego 1968/69 Komitet Rodzicielski pod przewodnictwem Józefa Topora przyj±ł uchwałę nadania szkole imienia i ufundowanie sztandaru.

          W okresie od 1972 do 1974 roku funkcję dyrektora szkoły objęła kol. Gonowefa Milczarczyk. Snuj± się plany o modernizacji pomieszczeń. Szczególnie zaakcentowana zosta je praca szkoły pod k±tem nadania placówce imienia, gdyż 18 marca 1972r. podpisano akt współpracy szkoły z wojskiem. W placówce przeprowadzono generalny remont. Szare podłogi pokryto płytkami PCW. Nowe zmiany wpłynęły bardzo korzystnie na estetykę pomieszczeń i gromadzenie cennych pomocy naukowych w funkcjonalnych szafach.           Aby podnieść efektywność nauczania staraniami Inspektoratu Oś¶wiaty zmiejszono rejon szkoły, przenosz±c dzieci z Domu Dziecka Nr l do szkół Nr l i Nr 5. Liczba uczniów w naszej placówce liczyła w tym czasie 245, a liczba oddziałów 9. Zachodz±ce zmiany pozwoliły w większym stopniu na stosowanie nowoczesnych metod nauczania. Zapał i zaangażowanie kol. dyrektor G. Milczarczyk udzielił się innym nauczycielkom, które wiele wolnego czasu poświęciły szkole. Zaistniałe zmiany znalazły uznanie u władz zwierzchnich jak: Inspektoratu Oświaty, Komitetu Powiatowego PZPR. Instancje te przyszły szkole z pomoc±, tak w organizowaniu remontu, jak i zdobywaniu koniecznych na ten cel funduszy. Na szczególne podkre¶ślenie w realizacji przygotowań do nadania szkole imienia zasługiwał udział przedstawicieli LWP, a głównie ob. ppk Mirosława Wojdaka i Romana Siudy, których osobiste zaangażowanie pomogło w rozwi±zywaniu szeregu trudnych problemów organizacyjnych i technicznych.

Z ogromn± pomoc± przyszły szkole zakłady opiekuńcze jak: Budowlana Spółdzialnia Pracy "Fundament". Pracownicy tego zakładu rezygnuj±c nieraz z wypoczynku wykonali liczne prace na rzecz szkoły. Na szczególne wyrazy uznania zasługuje Ob. Zygmunt Bukalski, który swym ogromnym zaangażowaniem poci±gn±ł innych pracowników.
Nie pozostał w tyle również drugi zakład opiekuńczy PGR-Wielbark, który dostarczył szkole potrzebny sprzęt, ś¶rodki lokomocji i fachowców. Jednak ogromny nawał prac społecznych nie mógł być wykonany bez wielkiego zaangażowania rodziców. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego wraz z jego prezydium oraz przewodnicz±cym Ob. Józefem Toporem mobilizowali do pracy społecznej ogromn± większość rodziców przy budowie ogrodzenia, budowie boiska szkolnego i odnowieniu budynku szkolnego. W pracach dzielnie pomagali uczniowie naszej szkoły.

12 paźĽdziernika 1973 roku w dzień ówczesnego ¦święta Ludowego Wojska Poskiego szkoła nasza uwieńczona została nadaniem imienia 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków".
Szkole przekazany został również sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Była to niecodzienna i jakże wzruszaj±ca uroczystość.
          Od 1974 do 1984 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła kol. Urszula Rakoczy. Był to okres wzmożonej pracy szkolnej w realizowaniu dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej działalności placówki. Do prac na rzecz szkoły czynnie wł±czył się Komitet Rodzicielski z przewodniczącym na czele Ob.Janea Pietrasen.

          Lata od 1984 do 1990 roku powierzone zostały dyrektor Mariannie Wadowskiej. W dalszym ci±gu rozwija się życie szkoły. Działaj± koła zainteresowań, prężnie kwitnie działalność sportowa, a w szczególności badminton pod ręk± kol. Waldemara Mietiańca.

          Z dniem 03 wrześ¶nia 1990 roku funkcję dyrektora szkoły objęła kol. Stanisława Kowalska. Z chwil± przejęcia stanowiska nowa pani dyrektor stworzyła w naszej szkole mił±, serdeczn± i rodzinn± atmosferę wśród nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a w szczególności poś¶ród dzieci i młodzieży.

Tak jest też do chwili obecnej, kiedy to od 1999 roku na stanowisku dyrektora szkoły pozostała kol. Beata Kacprowicz - wyłoniona z naszego grona pedagogicznego. Obecnie pracuje 25 nauczycieli, uczy się 256 uczniów w 13 oddziałach. Na terenie szkoły działaj± koła zainteresowań i sportowe. W placówce jest dwuzmianowość nauczania. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8:00, a kończ± o 17:55.           "Szkoła czyni starania, aby stan ich obieków, pomieszczeń i wyposażenia był unowocześniany i modernizowany".

          Najdłużej pracuj±cymi nauczycielami naszej szkoły były panie: Genowefa MILCZARCZYK, Stefania ZWIERZ, Lidwina TOPÓR, Hanna KRAJEWSKA i Elżbieta BARĆ,
a obnecnie s±: Waldemar MIETIANIEC, Halina ŻYWIECKA, Zofia WO¬ŹNIAK, Elżbieta KRAWCZYK.

          To już 60 lat - lat dobrych, ale i niekiedy trudnych, szczególnie ostatnio, bo kryzys ekonomiczny dotkn±ł także i oś¶wiatę. Jednakże pełni optymizmu wkraczamy w nowe 60-lecie.                                                                                                         Halina Żywiecka"Jeś¶li masz szacunek dla swej pracy
ona odpłaci tym samym"


Pani mgr Genowefa Milczarczyk przepracowała w...

Copyright by www.d4u.glt.pl