Menu
Buttony
Dokumenty dla rodziców

SEKRETARIAT szkoły czynny:

- od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.30


Godziny pracy: pedagoga i psychologa

Kalendarium na rok szkolny 2017/2018
Warunki ubezpieczenia uczniów

Ubezpieczenie uczniów:
- składka 42,50 zł. na sumę 11.000 złotych
- składka 55,50 zł. dla uczniów klasy czwartej sportowej

- Oferta ubezpieczenia uczniów

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom
Rezygnacja z zajęć wdż

> Wychowanie do życia w rodzinie
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie mogą korzystać z następujących form pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- zajęcia rozwijające uzdolnienia
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym
- porady i konsultacje dla uczniów
- porady i konsultacje dla rodziców

I.HałuszczakZASADY eksploatacji i użytkowania SKATEPARKU


Rekrutacja do oddzału przedszkolnego:

Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego


Rekrutacja do I klasy:


Zgłoszenie do I klasy - 2017/2018

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do I klasy

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Pświadczenie woli

Zarządzenia Burmistrza


WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA I PIERWSZOKLASISTY 2015/2016


Wyprawka szkolna - informacje

Wzór wniosku nr 1

Wzór wniosku nr 2

Wzór wniosku nr 3


ŚWIETLICA SZKOLNA - rekrutacja

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicyCopyright by www.d4u.glt.pl