Menu
Buttony
Biblioteka i publikacje


      Lubić czytanie - to znaczy godziny nudów, które człowiek miewa w życiu, zamieniać na godziny rado¶ci.                                                                                                                                                   Monteskiusz


Nasza biblioteka mie¶ci się w głównym budynku szkoły.

Mog± z niej korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.

W czę¶ci pomieszczenia urz±dzona jest czytelnia, w której można skorzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism, obejrzeć wystawkę czy też uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem kaset wideo.

Bibliotek± opiekuje się nauczyciel bibliotekarz mgr Małgorzata Budzyńska

Ksi±żki podzielone s± nastepuj±co:

Lektury szkolne dla kl. 1 - 6
Literatura popularnonaukowa (symbole działów wg U K D)
Podreczniki szkolne (wybrane)
Literatura piękna
Literatura metodyczna dla nauczycieli
Literatura pedagogiczno-psychologiczna
Ksiegozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki,
leksykony, przewodniki, atlasy, albumy)      Centrum Informacji Multimedialnej
w Bibliotece SzkolnejW połowie stycznia 2008 roku w naszej bibliotece został zainstalowany bardzo długo oczekiwany sprzęt komputerowy. Stało się to możliwe dzięki realizacji ostatniej edycji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Dostawa sprzętu komputerowego i montaż zorganizowane były przez Kuratorium Oświaty. Biblioteka została wyposażona w 4 komputery ze stałym dostępem do Internetu, profesjonalnym, edukacyjnym oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, kopiarka, fax).

Sprzęt jest przeznaczony dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników naszej szkoły. Uczniowie mogą korzystać z komputerów, które znajdują się w ICIM, w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej. Dzięki nim można wyszukiwać informacje na określony temat, korzystając z zasobów Internetu, a także edukacyjnych programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece. Zdobywanie informacji i wiedzy tą drogą jest ciekawe, szybkie i efektywne. Należy jednak pamiętać o wszystkich zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej stwarza wiele nowych możliwości. Pamiętajmy jednak, że aby służyło wszystkim użytkownikom jak najdłużej, należy zachować wszelkie zasady zachowania i użytkowania, które nie uszkodzą sprzętu.

Dokładne informacje dotyczące zasad korzystania ze sprzętu Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej znajdują się w regulaminie, z którym każdy użytkownik powinien się zapoznać i którego bezwzględnie należy przestrzegać.

M. Budzyńska


- Folder SZKOŁY -


PUBLIKACJE

D.Wensker: Scenariusz zajęć - WITRAŻ

M.Budzyńska: Scenariusz zajęć -
W KRAINIE EUROPEJSKIEJ BA¦NI

M.Budzyńska: Scenariusz zajęć -
CZY ZNASZ BA¦NIE H. CH. ANDERSENA?

M. Budzyńska: Popularne formy pracy z młodszym czytelnikiem stosowane w bibliotekach szkolnych

R.Rogowicz: Scenariusz zajęć - Poznajemy ¶rodki komunikacji miejskiej.

E. Kozłowska & R.Rogowicz: Uroczysto¶ć szkolna - PASOWANIE NA UCZNIA.

B.Maleńczyk: Analiza sprawdzianu próbnego 23 listopada 2004

B.Maleńczyk: Analiza wyników sprawdzianu klas VI

R.Buć: MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W ¦WIETLE PERSONALISTYCZNEJ FILOZOFII KAROIA WOJTYŁY I W NAUCZANIU OJCA ¦WIĘTEGO JANA PAWŁA II.

R.Buć: WYCHOWANIE W POGLˇDACH FILOZOFICZNYCH KAROLA WOJTYŁY I W NAUCZANIU OJCA ¦WIĘTEGO JANA PAWŁA II - próba porównania.

R.Buć: SCENARIUSZ - "Nie było miejsca dla Ciebie".

R.Buć: KONSPEKT - WYCHOWANIE W POGLˇDACH FILOZOFICZNYCH KAROLA WOJTYŁY...

A.Zaczyńska-Szweda: KONSPEKT - Tworzymy kartki z rysunkami i tekstem, na jednej kartce - prezentacje.

A.Zaczyńska-Szweda: KONSPEKT - Sterowanie robotem w labiryncie.

Copyright by www.d4u.glt.pl