Menu
  Strona Główna
  Ogłoszenia i Aktualności
  Nowości Wydawnicze
  Nasza Galeria
O Bibliotece
  Historia
  Zbiory
  Usługi
  Struktura MBP
  Regulaminy
Inne
  Katalog
  Zbiory elektroniczne
  Kontakt
  Polecamy Strony
  Archiwum
  Mediateka

Bibliografia Pomorza Gdańskiego i Œrodkowego

FB Malborku
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej UM w Malborku


liczba odwiedzin:

Usługi

Do statutowych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku należy:

- gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych
- udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu
- świadczenie usług informacyjnych, bibliograficznych, bibliotecznych
- promowanie wartościowego piśmiennictwa, upowszechnianie kultury.

Realizację powyższych zadań Biblioteka prowadzi za pośrednictwem bibliotekarzy we wszystkich swoich placówkach.Ponadto:


- Filia dla Dorosłych prowadzi tzw. „wypożyczenia domowe” umożliwiające kontakt z książką osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, samotnym i w podeszłym wieku. Czytelników odwiedza bibliotekarz, dostarczający literaturę z uwzględnieniem indywidualnych gustów i zainteresowań.

Zgłoszenia osobiste przyjmują pracownicy Wypożyczalni dla Dorosłych Pl. Słowiański 5 lub telefonicznie 055-272-35-45.


- Filia dla Dzieci i Młodzieży przygotowuje i prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży. Oferta skierowana jest zarówno w stronę indywidualnych czytelników, dla których spotkania organizowane są bibliotece, jak i do grup przedszkolnych, szkolnych i środowiskowych, które pracownicy goszczą lub odwiedzają.
O organizowanych imprezach (spotkaniach autorskich, quizach, konkursach) informujemy za pośrednictwem prasy, miejskich stron internetowych, ogłoszeń.

Zgłoszenia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia zajęć dla grup zorganizowanych osobiście u pracownika Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Stare Miasto 21 lub telefonicznie 055-272-39-21.


- Czytelnia Popularnonaukowa prowadzi działalność informacyjną. Do dyspozycji czytelników jest zarówno bogaty księgozbiór, prasa, jak i trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.UWAGA!

Korzystanie z Czytelni Internetowej jest b e z p ł a t n e.* Szczegółowe warunki korzystania z Internetu określa regulamin czytelni (zob. link Regulaminy).

* Czytelnia Popularnonaukowa prowadzi również odpłatne usługi kserograficzne.


    

 
 

Serwis Internetowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku - 2007