Menu
  Strona Główna
  Ogłoszenia i Aktualności
  Nowości Wydawnicze
  Nasza Galeria
O Bibliotece
  Historia
  Zbiory
  Usługi
  Struktura MBP
  Regulaminy
Inne
  Katalog
  Zbiory elektroniczne
  Kontakt
  Polecamy Strony
  Archiwum
  Mediateka

Bibliografia Pomorza Gdańskiego i Œrodkowego

FB Malborku
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej UM w Malborku


liczba odwiedzin:

Historia biblioteki

Inicjatywa utworzenia w Malborku biblioteki publicznej, zrodziła się już w listopadzie 1945 r. Organizację biblioteki powierzono Sekcji Bibliotecznej powstałej przy Inspektoracie Szkolnym, zajmującym się również sprawami oświaty i kultury dorosłych. Zaczątkiem księgozbioru stało się 200 książek przydzielonych przez Ministerstwo Oświaty.
Uroczystego aktu otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku dokonano 31 marca 1946 r. Pierwszym kierownikiem została pani Maria Józefacka, kwalifikowana bibliotekarka.
Na przestrzeni 60 lat biblioteką zarządzało 8 dyrektorów (kierowników lub osób pełniących obowiązki). Najdłużej funkcję tę pełniła pani Mirosława Murawska.

Kierownicy - dyrektorzy


Maria Józefacka - 1946-1950
Stanisław Buczek - 1950-1954
Wanda Visconti - 1955-1956
Teresa Trudzińska (pełniący obowiązki) - 1956-1957
Halina Gałecka (pełniący obowiązki) - 1957
Maria Luberadzka - 1959-1968
Mirosława Murawska - 1968-2001
Irena Pastwa - 2001- 2011l
Grażyna Zawacka - 2011 - nadal
Początkowo Bibliotekę zlokalizowano w pomieszczeniach Inspektoratu Szkolnego przy ulicy 17 Marca nr 17. Z dniem 1 maja 1951 r. MBP w Malborku została przeniesiona do budynku przy ul. Mickiewicza nr 28.
Od 1948 r. w Malborku rozpoczęła również działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna, której podporządkowano placówki gminne oraz gęstą sieć punktów bibliotecznych.
W roku 1955, zgodnie z tendencjami ogólnokrajowymi, połączono obydwie biblioteki tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku.
Zadaniem nowo powstałej instytucji było organizowanie i merytoryczne nadzorowanie bibliotek należących do powiatu oraz jednoczesne pełnienie funkcji biblioteki działającej na rzecz miasta.
W 1956 r. w strukturze Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku wydzielono Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży, która jako jedyna specjalistyczna placówka w powiecie ukierunkowała swoją ofertę na potrzeby młodego czytelnika, także w zakresie rozwoju prac kulturalno-oświatowych.

    

 
 

Serwis Internetowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku - 2007